Misje święte

19 września – Niedziela – “Bóg jest Miłością”

8:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
12:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
17:00 – Nabożeństwo (Kruszyn)
20:15 – Nauka stanowa dla młodzieży – szkoły średnie, studenci, młodzież pracująca (Kruszyn)
21:00 – Apel Maryjny – podsumowanie dnia (Kruszyn)

20 września – Poniedziałek – “Grzech człowieka i Zbawienie w Jezusie Chrystusie”

8:30 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
11:30 – Spotkanie Misyjne dla dzieci (Kruszyn)
16:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
18:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
19:15 – Droga Światła ulicami parafii (Kruszyn)
– Apel Maryjny – po zakończeniu Drogi Światła

21 września – Wtorek – “Pojednanie – Przebaczenie – drugi człowiek”

8:30 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
11:30 – Spotkanie Misyjne dla dzieci (Kruszyn)
16:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
18:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
19:15 – Nauka stanowa dla małżonków, rodziców (Kruszyn)
21:00 – Apel Maryjny – podsumowanie dnia (Kruszyn)

22 września – Środa – “Prawdy ostateczne” Dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania

8:30 – Spowiedź święta (Łaziska)
9:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
9:30 – Spowiedź święta (Kruszyn)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
11:30 – Msza święta z nauką dla dzieci (Kruszyn)
16:00 – Spowiedź święta (Łaziska)
16:30 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
17:00 – Spowiedź święta (Kruszyn)
18:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
21:00 – Apel Maryjny – podsumowanie dnia (Kruszyn)

23 września – Czwartek – “Jezus moim Panem i Zbawicielem”

8:30 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
16:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
18:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
20:15 – Nauka stanowa dla młodzieży – szkoły średnie, studenci, młodzież pracująca (Kruszyn)
21:00 – Apel Maryjny – podsumowanie dnia (Kruszyn)

24 września – Piątek – “Rodzina – wspólnota Miłości”

8:30 – Msza święta z nauką ogólną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich (Łaziska)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich (Kruszyn)
16:00 – Msza święta z nauką ogólną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich (Łaziska)
18:00 – Msza święta z nauką ogólną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich (Kruszyn)

25 września – Sobota – “Oto Matka twoja”

8:30 – Msza święta z nauką ogólną – akt zawierzenia rodzin parafii Matce Bożej (Łaziska)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną – akt zawierzenia rodzin parafii Matce Bożej (Kruszyn)
12:00 – Msza święta z nauką dla małych dzieci – przedszkolaków – Błogosławieństwo dzieci (Kruszyn)
16:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska). Procesja pod Krzyż Misyjny, poświęcenie krzyża, wyznanie wiary, błogosławieństwo i możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
18:00 – Msza święta z nauką ogólną – akt zawierzenia rodzin parafii Matce Bożej (Kruszyn). Procesja pod Krzyż Misyjny, poświęcenie krzyża, wyznanie wiary, błogosławieństwo i możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
21:00 – Apel Maryjny – podsumowanie dnia (Kruszyn)

26 września – Niedziela – “Wy jesteście solą ziemi …”

8:00 – Msza święta z nauką ogólną (Kruszyn)
10:00 – Msza święta z nauką ogólną (Łaziska)
12:00 – Uroczysta Msza święta na zakończenie Misji świętych