Ważniejsze wydarzenia

5 VII – Pierwszy piątek – odwiedziny chorych z Komunią świętą

21 VII – Poświęcenie pojazdów mechanicznych po Mszach Świętych

15 VIII – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

25 VIII – Dożynki parafialne (przygotowują parafianie z ulic: Bukowa, osiedle kamieni szlachetnych)

26 VIII – Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej