Ważniejsze wydarzenia

Droga Krzyżowa
Kruszyn – w piątki Wielkiego Postu
Łaziska – w środy Wielkiego Postu

Gorzkie Żale
Kruszyn – w niedziele Wielkiego Postu o 16:00
Łaziska – w niedziele Wielkiego Postu 0 9:35

Podczas rekolekcji (19-22 marca)
niedziela – Gorzkie Żale w nauką dla rodziców: Łaziska – 16:00, Kruszyn 17:00
poniedziałek, wtorek – nauka dla dzieci – 11:00, nauka dla młodzieży – 19:00
środa – dzień spowiedzi – Łaziska – 9:00 i 16:00; Kruszyn – 10:00 i 16:30