Ważniejsze wydarzenia

2 lipca – pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych z Komunią Świętą

25 lipca – poświęcenie pojazdów w dniu św. Krzysztofa

6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego – pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych z Komunią Świętą

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – błogosławieństwo ziół i kwiatów

26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej

29 sierpnia – Dożynki parafialne w Kruszynie i w Łaziskach