Ważniejsze wydarzenia

5 sierpnia – pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych z Komunią Świętą

15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP

26 sierpnia – uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

28 sierpnia – Dożynki parafialne i gminne