Ważniejsze wydarzenia

3 grudnia – pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych z Komunią Świętą

8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

16 grudnia – dzień Spowiedzi Adwentowej

25 grudnia – uroczystość Bożego Narodzenia

26 grudnia– święto Świętej Rodziny

27 grudnia – święto Świętego Jana Apostoła – poświęcenie wina

28 grudnia – rozpoczęcie Kolędy (od Łazisk – 9:30)