Kancelaria

Dokumenty potrzebne do sakramentów:

 

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

 1. Metryka chrztu (ważna 3 miesiące)
 2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 3. Dowód osobisty
 4. Kopia świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej
 5. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania
 6. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – trzy rozmowy
 7. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 8. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 9. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Sakrament Chrztu

Chrztu Świętego udzielamy w drugą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 12.00.

W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.

Zapisy dziecka do chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej, najlepiej w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu, przedstawiając następujące dokumenty:

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka
 3. Zaświadczenie dla chrzestnych.

Chrzestny

Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Pogrzeb

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach wzywamy Kapłana niezwłocznie.

Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty:

 1. Karta zgonu od lekarza
 2. Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej. O spowiedzi pamiętamy wcześniej, a nie w dniu pogrzebu.