Historia

Kościół w Kruszynie

Została powołana do życia Dekretem Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z dnia 24 października 1979 r. Pierwszym proboszczem był ks. Zygmunt Kamiński, który przybył z parafii Włodzice Wielkie.

Parafia obejmuje dwie wioski wydzielone z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolesławcu – Kruszyn (pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela) oraz Łaziska (pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny).

7 lipca 1979 r. – pierwszy Chrzest Święty (Barbara Miciak)
8 września 1979 r. – pierwsze małżeństwo (Andrzej Maniak i Teresa Klimek)
18 października 1979 r. – pierwszy pogrzeb (ś.p. Lech Szczepaniak)

Początki mieszkania ks. Zygmunta Kamińskiego w obiekcie parafialnym były bardzo trudne. Surowe mury, bez szamba, wody i ogrzewania. Dzięki ofiarnej pracy parafian budynek został doprowadzony do stanu używalności.

Kościół w Łaziskach

Pierwsza wizytacja kanoniczna nowej parafii miała miejsce 20 kwietnia 1980 r. Dokonał jej ks. Bp dr Tadeusz Rybak, sufragan wrocławski. Powitanie było tym bardziej serdeczne, gdyż 10 miesięcy wcześniej ks. Bp dr Tadeusz Rybak poświęcił obiekt katechetyczny, nadając mu tytuł św. Jana Chrzciciela.

20 kwietnia 1980 r. – pierwszy Sakrament Bierzmowania (14 osób z Łazisk, 35 osób z Kruszyna i 3 osoby z Bolesławca z parafii WNMP)

22-29 listopada 1981 r. – odbyły się pierwsze misje święte. Przeprowadzali je Misjonarze Oblaci.

Pożegnania z ks. proboszczem Zygmuntem Kamińskim , który przeszedł do parafii Zawonia k/ Trzebnicy 26 czerwca 1988 r. właściwie nie było. Parafianie w ostatnich latach pracy duszpasterskiej ks. Zygmunta tworzyli swego rodzaju opozycję. Od rana 27 czerwca 1988 r. oczekiwano na nowego proboszcza.

Nowym proboszczem został ks. Ludwik Maciak, w latach 1977-82 wikariusz parafii WNMP w Bolesławcu, świadek tworzenia się i początków nowej parafii. Potem okazało się, że 20 uczniów otrzymało przez jego ręce Chrzest Święty, pobłogosławił kilka małżeństw, grzebał zmarłych, zanim Kruszyn-Łaziska stały się samodzielną parafią. Przewędrował w celach duszpasterskich przez Lubin (par. św. Maksymiliana Kolbe) i Kłodzko (par. Podwyższenia Krzyża św.). Obie placówki młode, budujące świątynie, tworzące dopiero wspólnotę.

Abyśmy byli jedno, Aby poczuli się wspólnotą


– te hasła od początku przyświecały nowemu proboszczowi

Pierwsza Msza Święta w nowej kaplicy w Kruszynie

27 czerwca w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Ludwik Maciak odprawił w nowej parafii pierwszą Mszę św. Uroczyste przywitanie nowego proboszcza przez parafian miało miejsce w niedzielę przed kościołem zanim rozpoczęto sumę.

Ks. Ludwik Maciak wprowadził zwyczaj zapraszania nowowyświęconych księży do odprawiania mszy prymicyjnych w czasie uroczystości Bożego Ciała. Pierwsza taka prymicja odbyła się w 1989 roku. Można powiedzieć, że zwyczaj ten stał się tradycją w naszej parafii.

25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II wydał dekret, na mocy którego utworzył nową Diecezję Legnicką z wydzielonego terytorium Archidiecezji Wrocławskiej. Od tamtej pory parafia Kruszyn, jako część Dekanatu Bolesławiec-Wschód, należy do Diecezji Legnickiej.

1997 roku papież Jan Paweł II poświęcił, kamień węgielny pod przebudowę świątyni w Kruszynie. Dzięki ofiarności i współpracy parafian świątynia została rozbudowana, a w 2004 roku zamontowano dzwon poświęcony przez ks. bpa Stefana Regmunta.

W 2005 roku po pogrzebie papieża Jana Pawła II, podczas wizytacji ks. Bp Stefan Regmunt poświęcił sale wielofunkcyjne pod kościołem. Pod koniec maja radowaliśmy się ze święceń kapłańskich i prymicji Mariusza Habiniaka i Wojciecha Kubiaka. 15. IX zostały erygowane nowe stacje Drogi Krzyżowej wykonane z drzewa lipowego przez Artura Nawrota z Bolesławca. Poświęcał je o. Władysław Kwiatkowski, franciszkanin.

W 2006 roku podczas wakacji trwał remont pomieszczeń pomocniczych świątyni, ocieplono na zewnątrz świątynię i pomalowano. Parafianie pod czujnym okiem Antoniego Mularczyka położyli nową posadzkę w kościele, Bogumił Hoder spod Zielonej Góry namalował obraz Murilla – św. Jan Chrzciciel, a Marcin Koralewski z Wielkopolski wyrzeźbił ramy obrazu, wykonał ołtarz, ambonkę, chrzcielnicę, konfesjonały, ławki, klęczniki i pulpit pod czasopisma.

25 września 2010 roku biskup legnicki Stefan Cichy z udziałem ponad 30 kapłanów uroczyście poświęcał świątynię. Uroczystość tę poprzedziły misje święte prowadzone przez księży Saletynów. Pod koniec kwietnia grupa Parafian wzięła udział w beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie. W I Rocznicę poświęcenia świątyni ks. Infułat Władysław Bochnak poświęcił i odsłonił pamiątkowa tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

W 2012 roku miała miejsce pielgrzymka do Niepokalanowa, Warszawy i Sokółki. Drugą rocznicę poświęcenia świątyni świętowaliśmy razem z biskupem pomocniczym Markiem Mendykiem – były to Jego prymicje biskupie w Kruszynie. Udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

W 2013 roku zakończył pontyfikat papież Benedykt XVI a rozpoczął papież Franciszek z Argentyny. W tym roku 21 dzieci przystąpiło do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. 13 maja w katedrze wrocławskiej grupa parafian pożegnała swego I proboszcza ś.p. Zygmunta Kamińskiego, którego pochowano w rodzinnej parafii – w Godziszce k/ Żywca . W III rocznicę poświęcenia świątyni miała miejsce intronizacja relikwii św. Brata Alberta Chmielowskiego, które sprowadziliśmy z Krakowa. W październiku wyruszyła pielgrzymka parafialna do Rzymu. Pielgrzymi przywieźli ikonę z wizerunkiem o. Pio, którego relikwie posiadamy.

W 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego radowaliśmy się z Kanonizacji w Rzymie 2 papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. Poświęciliśmy w tym dniu przywieziony z Łagiewnik obraz ze Św. Faustyną Kowalską, której relikwie posiadamy. W maju miała miejsce pielgrzymka parafialna do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, do Lichenia i Torunia – do siedziby Radia Maryja. Od czerwca rozpoczął się remont świątyni w Łaziskach. Msze św. odbywały się w kaplicy na cmentarzu. 28 czerwca przejął posługę pasterską w naszej diecezji bp Zbigniew Kiernikowski z diecezji Siedleckiej. Z końcem września w ławkach świątyni w Kruszynie pojawiły się na stałe książeczki „Ojcze nasz” jako dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych. W dniach 23- 25 listopada podczas peregrynacji obrazu św. Józefa poświęciliśmy figurę Świętego ustawioną na cokole, na pl. Kościelnym. W połowie września wznowiliśmy Msze św. w wyremontowanej świątyni w Łaziskach. Plac przed świątynią został wyłożony kostką brukową i ogrodzony staranną metaloplastyką. Wszystkie dzieła remontu wykonywali Parafianie.

22 lutego w Częstochowie składał śluby wieczyste w Zgromadzeniu Księży Paulistów Cyprian Kostrzewa z Kruszyna a 6 czerwca święcenia diakonatu. 25 października bp Marek Mendyk wizytował naszą parafię. 8 kwietnia wyruszyliśmy na parafialną pielgrzymkę od Łagiewnik i do wielu miejscowości kielecczyzny. Nocowaliśmy w Kałkowie. 4 czerwca ks. Bp Marek Mendyk udzielił w Kruszynie święceń kapłańskich Cyprianowi Kostrzewie, który następnego dnia odprawiał Mszę prymicyjną. 6 czerwca na KUL-u ks. Mariusz Habiniak – nasz parafianin obronił pracę doktorską z teologii pastoralnej o małżeństwach niesakramentalnych. W lipcu stanęła na cokole – na pl. Kościelnym figura Najświętrzego Serca Pana Jezusa – dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych tego roku.
Najważniejszym wydarzeniem tego roku w Polsce była pielgrzymka papieża Franciszka do Polski na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wielu parafian wybrało się do Krakowa, inni na Jasną Górę. 7 października bp Zbigniew Kiernikowski poświęcał świątynię w Łaziskach. Nowy ołtarz, ambonkę, chrzcielnicę wykonał Marcin Koralewski. Wyremontował także nastawę ołtarzową. Zostało ufundowane nowe tabernakulum. Konsekracja świątyni w Łaziskach uczciła 70 rocznicę przybycia do Łazisk repatriantów z Kresów. W Kruszynie, w 4 niedzielę adwentu ks dr Leopold Rzodkiewicz poświęcił 18 głosowe organy, które zostały przywiezione z likwidowanego kościoła w Niemczech. Po wielkanocy 2017 roku udaliśmy się z pielgrzymką parafialną do Krakowa i Wieliczki. W tym roku 47 dzieci przystąpiło do I spowiedzi i Komunii św. Rodzice tych dzieci ufundowali dużą monstrancję. W czerwcu poświęciliśmy obraz św. Marii de Matijas, patronki Bolesławca, której relikwie posiadamy. Obraz ten, podobnie jak wcześniej namalowany obraz św. Brata Alberta namalował bratanek ks. Proboszcza – Paweł .

Od 6 stycznia 2018 roku zaczął się remont dachu świątyni w Kruszynie – wymiana dachówki – na ceramiczną przeprowadzony przez firmę pana Tomczyka. W marcu rozpoczął się remont wnętrza świątyni. Usunięte zostały regipsy z sufitów i zastąpione drewem. Remontu i nowej aranżacji sklepienia oraz pomalowania wnętrza, podjął się Marcin Koralewski. Została też wykonała profesjonalna wentylacja świątyni. Remont został zakończony w końcu kwietnia.

W lipcu udaliśmy się z pielgrzymką parafialną na Kresy. Po noclegu w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedzaliśmy miasta i miejsca związane z Polską a obecnie w granicach Ukrainy. W sierpniu grupa Parafian wzięła udział w pielgrzymce do Medjugorie.

W 2019 roku tylko 2 dziewczynki przystąpiły do I Spowiedzi i Komunii św. W lipcu udaliśmy się z parafialną pielgrzymką śladami św. Faustyny (Płock, Wilno). Odwiedziliśmy też Gietrzwałd, Świętą Lipkę, Szawle, Szydłowo, Kowno, Sejny, Augustów, Białystok i Świętą Wodę.

Na rok 2020 planowana była parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej jednak nie doszła do skutku ponieważ w marcu ogarnęła świat epidemia koronawirusa, która zaczęła się w Chinach. Zaczęły obowiązywać sanitarne obostrzenia, które dotknęły także i naszą parafię. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych przełożyli Uroczystość z maja na wrzesień z uwagi na epidemię. Procesja na Boże Ciało w Łaziskach nie wyszła poza pl. Kościelny.